Stichting Guts Foundation

Veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen groeien helaas op in een kwetsbare omgeving en dat gaat ons aan het hart. Daarom hebben wij besloten onze eigen Guts Foundation op te richten. Hiermee steunen wij projecten die gericht zijn op het verbeteren en fijner maken van de leefsituatie van vooral deze kwetsbare groep. Iedereen is het waard om in een aangename en veilige omgeving op te groeien. De Guts Foundation gaat haar uiterste best doen om daar actief een steentje aan bij te dragen en anderen te motiveren hetzelfde te doen. Have a little Guts!

Doelen en acties in 2023

Family & Friends Sample Sale

Om dit jaar ook weer mooie projecten te steunen met de Stichting Guts Foundation hebben wij geld opgehaald door het organiseren van een Guts & Gusto Family & Friends Sample Sale voor het personeel. Dit hebben we onder andere gedaan door het verkopen van gedoneerde producten die wij hebben ontvangen van Guts & Gusto. Dit was een succesvol event en in het nieuwe jaar gaan we een nieuwe editie organiseren.

War Child

Een jaar geleden ontmoetten wij onze nieuwe vrienden van War Child Holland en het was meteen liefde op het eerste gezicht. Op initiatief van de Guts Foundation in samenwerking met Guts & Gusto B.V. hebben wij de limited edition War Socks ontwikkeld, hiervan gaat de gehele opbrengst rechtstreeks naar War Child.

Zo hebben wij afgelopen januari 2023 de opbrengst mogen overhandigen, met als resultaat €6.681,- + een extra donatie van de Guts Foundation à €5.000,-. Mede dankzij de klanten van Guts & Gusto hebben wij dit mooie bedrag weten op te halen, waarmee wij de programma’s van War Child voor kinderen in conflictgebieden kunnen steunen. De samenwerking wordt vervolgd. Meer weten over de War S*cks? Bekijk de collectie hier.

Meer informatie

Hartenactie Het Vergeten Kind

Om de Hartenactie van Het Vergeten Kind te steunen hebben wij een bedrag van €1.100,- gedoneerd. Wij hebben met alle Gutsies een gebaar gemaakt via onze social media kanalen.

Meer informatie

Kerstactie Gift & Give

Tijdens de kerstdagen hebben wij een online actie georganiseerd waarbij klanten een donatie konden doen voor één van de volgende drie goede doelen: Free a Girl, War Child en Justdiggit. Wij hebben een percentage van het betreffende bestelbedrag apart gezet voor de donatie. Met deze actie hebben wij een totaalbedrag van €4.571,- opgehaald en dit hebben wij verdeeld onder Free a Girl, War Child en Justdiggit aan de hand van de donatie keuze van onze klanten.

Overige donaties

In februari hebben wij €200,- gedoneerd aan Giro 555 om de slachtoffers van de zware aardbevingen Turkije en Syrië te steunen.

In oktober hebben we een extra donatie à €3.770,- gedaan aan War Child om kinderen in oorlog te steunen, onder andere in de Israëlisch-Palestijnse oorlog.

Voor de feestdagen in december 2023 hebben we ontbijtboxen gedoneerd via Het Vergeten Kind à €1.000,-.

2022

Wij hebben dit jaar voorbereidingen getroffen voor verschillende grote acties die wij komend jaar hebben georganiseerd, zoals de eerste editie van de Family & Friends Sample Sale en een speciale kerstactie.

2021

Just Diggit

Om de planeet leefbaar te houden voor de toekomstige generaties willen wij aandacht vragen voor een organisatie die zich hiervoor inzet. Just Diggit mobiliseert en verbindt mensen wereldwijd om dit doel te realiseren. Namens de Guts Foundation hebben wij dit jaar €2500,- gedoneerd.

Meer informatie

Free a Girl

Wereldwijd zitten er 2 miljoen kinderen, met name meisjes, vast in een situatie van seksuele uitbuiting. Ze worden opgesloten en uitgebuit in onder andere bordelen, massagesalons of in garageboxen. Free a Girl werkt keihard om deze kinderen te bevrijden en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat degenen die ze uitgebuit hebben daadwerkelijk vervolgd worden, ook in Nederland. Namens de Guts Foundation hebben wij dit jaar €2500,- gedoneerd.

Meer informatie
2020

Het Vergeten Kind

Veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen groeien helaas op in een kwetsbare omgeving en dat gaat ons aan het hart. Daarom hebben wij besloten onze eigen Guts Foundation op te richten. Hiermee steunen wij projecten die gericht zijn op het verbeteren en fijner maken van de leefsituatie van vooral deze kwetsbare groep. Iedereen is het waard om in een aangename en veilige omgeving op te groeien. De Guts Foundation gaat haar uiterste best doen om daar actief een steentje aan bij te dragen en anderen te motiveren hetzelfde te doen. Have a little Guts!

Heppie Wintertour

Het Vergeten Kind organiseert jaarlijks voor ongeveer 1.500 kinderen uit kwetsbare gezinnen de ‘Heppie Tour’. Op een zaterdag in december bezorgen zij deze kinderen een onvergetelijke dag in de Winter Efteling. En niet alleen voor hen, maar ook voor hun (pleeg) ouders of verzorgers. Tijdens deze magische dag kunnen deze kinderen gewoon weer even kind zijn. Om deze actie te steunen hebben wij een bedrag van €5000,- gedoneerd.

Eigen actie

Rondom de feestdagen hebben wij een eigen online actie georganiseerd waarbij klanten een donatie aan Het Vergeten Kind konden doen. Een percentage van het bestelbedrag hebben wij apart gezet voor een extra donatie. Met deze actie hebben wij een bedrag van €5.225,- opgehaald en dit hebben wij gedoneerd aan Het Vergeten Kind.

Stichting Guts Foundation

Doelstelling

De Stichting Guts Foundation is op 11 juni 2020 opgericht en heeft als doel: het ondersteunen van kwetsbare personen in onze maatschappij en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Missie

Het ondersteunen van kwetsbare personen en dan specifiek kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen dient te geschieden in de ruimste zin des woords. Dit betekent dat Stichting Guts Foundation aan de door haar gestelde doelen middelen ter beschikking stelt, waaronder liquide middelen, maar ook op andere wijze (zoals het zelf organiseren van activiteiten) dit doel tracht te ondersteunen. Het oogmerk van de inspanningen van het bestuur is niet het behalen van winst, maar het genereren van gelden voor de door haar gestelde doel waaraan zij met passie wensen bij te dragen.

Visie

Het bestuur bekijkt kritisch de goede doelen waaraan wordt geschonken. Het is aan het bestuur om mede door een goed selectiebeleid uit te voeren ervoor zorg te dragen dat goede doelen en bovenbedoelde initiatieven alleen worden ondersteund indien de door deze instellingen te ontvangen gelden ook effectief aan de goede doelen ten goede komen. Het bestuur dient bij de invulling van het beleid hiermee rekening te houden. Tevens zal het bestuur activiteiten ontplooien in het kader van haar doelstelling.

Functie + namen van de bestuurders

NaamFunctie
C.H.M. HoltmaatVoorzitter
C. HorbeekPenningmeester
Y.A.M. TibbeSecretaris
H.H. ten VoordeAlgemeen lid

RSIN

861324882

Contact

Tubantiasingel 1
7514 AA Enschede
foundation@gutsgusto.com
085 0471747

Het beloningsbeleid

De werkzaamheden van Stichting Guts Foundation worden voornamelijk verricht door het bestuur van de Stichting. De bestuurders van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.